Wat zijn mensenrechten?


Ieder mens heeft rechten, deze rechten worden mensenrechten genoemd. Maar wat houden mensenrechten eigenlijk in? In het kort gezegd beschermen de mensenrechten mensen en daarbij maakt het niet uit wel geslacht je hebt, welk geloof of waar je op stemt tijdens de verkiezingen. In de grondwet zijn de mensenrechten vastgelegd, daarin staan alle afspraken die internationaal, dus wereldwijd, gemaakt zijn. Omdat deze rechten zo groots zijn vastgelegd, kan de overheid niet zomaar iets anders bepalen, iedereen dient zich te houden aan de mensenrechten die vast zijn gelegd in de grondwet.
Mensenrechten is een groot begrip, je kunt daarin allerlei onderwerpen onderverdelen. Er zijn rechten op politiek gebied maar ook burgerrechten. Onder burgerrechten valt uiteraard het recht op het leven, wanneer we vervolgens gaan kijken naar rechten op politiek gebied is bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting een belangrijk punt. Naast het recht op politiek gebied en de burgerrechten zijn mensenrechten in nog veel meer onderwerpen onder te verdelen, bijvoorbeeld het recht op onderwijs, maar ook het sociale recht en het economisch recht. Al deze verschillende rechtssoorten vormen samen het mensenrecht.

Internationale mensenrechten


Mensenrechten bestaan er dus voor ieder mens over de gehele wereld. Iedereen zou dezelfde behandeling moeten krijgen, soms gaat dat niet helemaal goed en moeten er maatregelen worden getroffen. De toegankelijkheid in bijvoorbeeld winkels maar ook op het internet en op de televisie moet voor iedereen in orde zijn, bijvoorbeeld personen met een auditieve beperking, wanneer een persoon met een auditieve beperking televisie kijkt is het belangrijk dat hij of zij het ook zal begrijpen, ondertiteling is dus bij vele programma’s in te stellen. Op het internet kunnen lettertypes worden aangepast voor personen met een visuele beperking. De overheid moet ervoor zorgen dat belangrijke websites ook toegankelijk moeten zijn voor personen met een visuele beperking. Op deze manier kan iedereen op de hoogte blijven van belangrijke informatie.
Er is een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met daarin afspraken die gemaakt zijn over mensenrechten. In het UVRM staan afspraken over de mensenrechten die internationaal gemaakt zijn. In de loop der jaren zijn de afspraken voor de mensenrechten exacter genoteerd, zodat ook duidelijk is welke straffen er staan op overtredingen van de mensenrechten.

Extra maatregelen


Mensenrechten zijn dus vastgelegd bij de Wet. Toch blijkt dat mensenrechten voor bepaalde groepen zoals mensen met een beperking maar ook kinderen en zelfs vrouwen in sommige gevallen worden overtreden. Vanwege deze overtredingen zijn extra maatregelen nodig om ook de mensenrechten van deze groepen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Bepaalde afspraken zijn hiervoor uitgebreider genoteerd om verwarringen te voorkomen en om goede grenzen te kunnen vaststellen. Op deze manier kan toezicht op de naleving van de mensenrechten zo goed mogelijk worden toegepast.

Juridisch advies


Heeft u naar aanleiding van dit artikel behoefte aan juridisch hulp? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u voorzien van een goed juridisch advies en u, indien aan de orde, bijstaan in een juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op