Wat is het verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Burgerlijke rechten betreffen afspraken en regels tussen personen, hieronder valt bijvoorbeeld ook het vermogensrecht. Het burgerlijk recht wordt ook wel privaatrecht genoemd.


Voorbeeld van een verbintenis

Een verbintenis speelt zich af tussen minimaal twee personen. Bijvoorbeeld persoon X leent geld van persoon Y. Persoon X heeft een verplichting tegenover persoon Y. Hij heeft een schuld en is verplicht deze terug te betalen aan persoon Y.


Diverse varianten verbintenissen

Er bestaan drie verschillende soorten verbintenissen binnen het verbintenissenrecht, dit zijn verbintenissen vanuit de Wet, verbintenissen vanuit een overeenkomst en natuurlijke verbintenissen. 
We zullen uitleggen wat de drie varianten aan verbintenissen zijn:

  • Een verbintenis vanuit de Wet is een verbintenis ontstaan vanuit een handeling of situatie. Hieraan zijn rechten en plichten verbonden voor de betrokken partijen.

  • Bij een verbintenis vanuit een overeenkomst is de ene partij iets verplicht tot de andere partij en andersom, bijvoorbeeld bij een aankoop van een fiets, een koopovereenkomst. Hierbij is partij X verplicht om te betalen, mits de partij Y levert. Partij Y is verplicht om te leveren, mits partij X heeft betaald.

  • Een natuurlijke verbintenis is vrijwillig tot stand gekomen, bijvoorbeeld door middel van een schenking.


Verbintenis tot stand brengen

Er bestaan diverse situaties waarin een verbintenis wordt aangegaan. Een verbintenis wordt ook wel een overeenkomst genoemd. Voorbeelden van overeenkomsten zijn; huurovereenkomsten, koopovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten. Deze verbintenissen zijn rechtsgeldig.

Een verbintenis kan op twee manieren tot stand komen, via een rechtshandeling en via een rechtsfeit.
Voorbeelden van een rechtshandeling zijn een verbintenis door middel van een huwelijk en een verbintenis door middel van een overeenkomst, bijvoorbeeld een koopovereenkomst tussen twee personen.
Voorbeelden van een rechtsfeit zijn een onrechtmatige daad en een zaakwaarneming.
Beide zullen wij toelichten:

  • Een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld wanneer je in het verkeer per ongeluk schade hebt veroorzaakt en daarna de schade verplicht bent om te vergoeden.
  • Een zaakwaarneming is bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van een winkel, meneer X, aan een vriend van hem, meneer Y, vraagt of hij even op zijn winkel wil passen voor bijvoorbeeld een uurtje. En meneer Y doet dit daadwerkelijk.


Conflict tijdens verbintenis

Indien één van de twee partijen zich niet aan de regels houdt tijdens een verbintenis of indien er onduidelijkheden zijn ontstaan over de gemaakte afspraken dan kan er een conflict ontstaan tussen deze partijen.
Bent u in een conflict geraakt en komt u er met een vriendelijk gesprek niet meer uit met uw tegenpartij? Neem dan voor een goed juridisch advies contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u helpen en juridische adviezen geven waarmee u verder kunt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op