Wat is het relatief recht?

Het relatief recht is een verbintenis tussen minstens twee personen. Er is bijvoorbeeld een overeenkomst afgesloten. De rechten en plichten zijn in de overeenkomst opgenomen.
Het recht is alleen geldig tussen de personen die de verbintenis zijn aangegaan.
Het relatief recht is onderdeel van het verbintenissenrecht en wordt ook wel het persoonlijk recht genoemd.

Het tegenovergestelde van relatief recht is zakelijk recht. Waar het bij het relatief recht om een verbintenis tussen personen gaat, gaat het bij het zakelijk recht om het recht op bijvoorbeeld goederen.

Relatief recht, een voorbeeld

Het relatief recht kan ook een betrekking hebben op een koopcontract. De consument heeft bijvoorbeeld via internet kleding gekocht. Hierbij zijn zowel rechten als plichten van kracht, zowel voor de consument als voor de eigenaar van de webshop. De consument heeft de plicht om de bestelde producten te betalen aan de webshop, maar heeft daarna het recht op deze artikelen. De eigenaar van de webshop heeft als plicht om de door de consument bestelde artikelen te leveren, maar heeft daarnaast het recht op de betaling van de artikelen voor de consument.

Indien één van de twee partijen de plicht niet nakomt, bijvoorbeeld als de eigenaar van de webshop de bestelde en betaalde artikelen door de consument bewust niet levert, dan is er sprake van oplichting. Dit had uiteraard ook de consument kunnen zijn die de geleverde artikelen bewust niet ging betalen. Maar om een voorbeeld te geven namen wij de eigenaar van de webshop welke zijn afspraken niet nakwam.

Indien u in een soortgelijke- of andere situatie zit waarbij er een (koop)overeenkomst is gesloten en u er na contact opnemen met de andere partij niet uitkomt? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u helpen en/of voorzien van goede juridische adviezen.

Contract opstellen

Hoe stel je nou een contract op waarbij een bepaalde afspraak tussen twee of meer personen wordt vastgelegd? Wij gaan hier dieper op in.

Allereerst komen de namen van de personen op het contract te staan die verbonden zijn aan de afspraak die gemaakt gaat worden. Ook hun geboortedatum en woonplaats kunnen voor de duidelijkheid vermeld worden.
Vervolgens wordt de afspraak duidelijk verwoord. Tenslotte wordt de datum van het akkoord genoteerd op het contract en gaan de betrokkenen akkoord met de gestelde afspraak en zetten hun naam en handtekening onderaan het contract.

Contract rechtsgeldig maken

Mits de gestelde afspraak welke in het contract is vastgelegd niet in strijd is met de Wet is het gemaakte contract automatisch rechtsgeldig. Indien er een mondelinge overeenkomst is gedaan moeten hiervan getuigen zijn. Het is aan te raden om een schriftelijk contract te maken. Dan staan de afspraken op papier en kunnen hier geen onduidelijkheden over ontstaan,  nu, maar vooral voor in de toekomst is dat handig. De gestelde afspraak blijft precies zoals hij afgesproken is. Met een mondelinge overeenkomst bestaat er een kans dat er het een en ander verdraaid kan worden in de loop der jaren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op