Wat is het privaatrecht?

Het privaatrecht wordt ook wel het civiel recht genoemd en heeft een formeel gedeelte en een materieel gedeelte. Het formele gedeelte gaat over de controle op naleving van de wettelijke regels.
Het materiële gedeelte zijn de rechten en plichten die gelden tussen personen onderling en tussen personen en goederen. 

Het privaatrecht is samengesteld door diverse wetten, deze wetten worden bij elkaar ook wel het dwingend recht genoemd. Het privaatrecht kan daarnaast worden samengesteld met overeenkomsten. Deze overeenkomsten moeten wettelijk correct zijn. Deze overeenkomsten zijn bijvoorbeeld de voorwaarden die bij een online aankoop van een product gesteld worden, voorwaarden voor bijvoorbeeld de levertijden, omruilen en garantie. Het is aan te raden om de algemene voorwaarden van een product door te lezen.

De regels van het privaatrecht staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staan de regels beschreven van diverse rechtssoorten, zoals onder andere het personen- en familierecht, het vermogensrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het consumentenrecht, het huurrecht en het arbeidsrecht.


Voorbeelden van het privaatrecht

Wij zullen een korte uitleg geven bij de zojuist benoemde rechtssoorten welke onder andere in het Burgerlijk Wetboek staan;

  • Het Personen- en familierecht, gaat over rechten bij adoptie, de leerplicht, huwelijk en echtscheiding en valt onder het Burgerlijk recht.

  • Het vermogensrecht is onder te verdelen in het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Klik op de begrippen om uitleg te krijgen over het vermogensrecht, goederen recht en het verbintenissenrecht. Het vermogensrecht richt zich in het kort gezet op het bezitten van goederen en de rechten en plichten die daarbij horen.

  • Het aansprakelijkheidsrecht, hierin is geregeld dat de veroorzaker van bijvoorbeeld een verkeersongeluk de schade moet vergoeden.

  • Het consumentenrecht beschermt naast eventuele plichten, vooral de rechten voor consumenten bij de aankoop van goederen. 

  • Het huurrecht gaat over de rechten en plichten van huurders en verhuurders. De regels zijn beschreven en hier dienen beide partijen zich aan te houden. Ook is in het huurrecht beschreven welke zaken sowieso in een huurovereenkomst opgenomen moeten worden.

  • Het arbeidsrecht gaat over de rechten en plichten die gelden voor werknemers en werkgevers. En welke zaken opgenomen moeten zijn in een arbeidsovereenkomst.

Advocaat inschakelen?

Indien een recht niet wordt nageleefd en er ontstaat een conflict tussen diverse partijen dan is de stap zetten naar de advocaat voor intellectueel eigendom een goede keuze. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u goed juridisch advies verstrekken, handige tips en ondersteuning bieden bij uw conflictsituatie. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op