Abonnement opzeggen

Het opzeggen van een afgesloten abonnement, hoe werkt dat eigenlijk? Sinds het einde van 2011 is het opzeggen van een abonnement beter geregeld en daarbij simpeler gemaakt. 

De Wet van Dam is de oorzaak van deze gunstige regeling. Er bestaan vele soorten abonnementen waarbij ook een opzegtermijn hoort welke wettelijk geregeld is. Een opzegtermijn mag variërend van het soort abonnement maximaal 1 tot 3 maanden betreffen. Als we kijken naar abonnementen van telecombedrijven is het sinds 2009 al verbeterd, het is makkelijker gemaakt om een dergelijk abonnement op te kunnen zeggen.


Stilzwijgend verlengen abonnement

In de nieuwste regels is wettelijk vastgelegd dat op de manier hoe een abonnement is afgesloten deze ook ontbonden moet kunnen worden, nadat de minimale abonnementsduur verstreken is. Is er bijvoorbeeld een abonnement afgesloten via een bepaalde website dan moet het abonnement ook weer via dezelfde website ontbonden kunnen worden.

Is er een abonnement afgesloten voor een vakblad dan gaan uitgevers van een vakblad er vaak vanuit dat u dit abonnement afsluit vanuit een bedrijf, voor zakelijke doeleinden, terwijl u dit abonnement als consument afsluit. Wanneer een uitgever van een vakblad er vanuit gaat dat een abonnement voor zakelijke doeleinden afgesloten is, vervalt het kortere opzegtermijn. Het is dus belangrijk dat u dit goed controleert.

 

Wanneer het gaat om een abonnement bij een vereniging, dan heeft u daar een lidmaatschap lopen. De bovenstaande regels van het lidmaatschap starten en stoppen zijn in deze situatie niet zo makkelijk te regelen. Voor de exacte regels rondom een lidmaatschap bij een vereniging verwijzen wij u naar artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.


Diverse soorten abonnementen

Er bestaan uiteenlopende soorten abonnementen. Zo kun je bijvoorbeeld en abonnement afsluiten op een tijdschrift of een krant naar keuze. De regel is zo gemaakt dat wanneer je een abonnement afsluit op een tijdschrift welke je eens per maand toegestuurd krijgt, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Dit is bij een krant dus sowieso het geval, daar een krant minstens eenmaal per week in de brievenbus verschijnt.

Wanneer een tijdschrift 1 keer in de drie maanden verschijnt of zelfs eens in het halfjaar dan geldt een opzegtermijn van uiterlijk 3 maanden.

 

Lidmaatschap energie- of telecombedrijf

Andere voorbeelden van soorten abonnementen kunnen zijn bij een energiemaatschappij of een telecombedrijf. Indien u bij een energiemaatschappij een abonnement/contract afsluit en u wilt deze beëindigen, dan kan dit wanneer de abonnementsperiode afloopt, na afloop van het de abonnementsperiode, maar het is ook mogelijk om tijdens de abonnementsperiode het contract te beëindigen. Voor elke situatie worden verschillende regels gesteld. 

Wanneer u een abonnement bij een energiemaatschappij wilt beëindigen gaat dit net als bij een krant of tijdschrift op dezelfde manier als hoe het abonnement is afgesloten.

Bij een telecomabonnement kan een abonnement voor onbepaalde tijd opgezegd worden op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Wanneer er een abonnement bij een telecombedrijf is afgesloten voor een vastgestelde tijd, dus voor bepaalde tijd, geldt dat het abonnement opgezegd kan worden na afloop van de abonnementsperiode. De exacte regels staan beschreven in de Telecommunicatiewet in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7.2a.

 

Juridisch advies

wilt u een abonnement opzeggen en heeft u daarbij juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. U kunt uw vragen stellen en u wordt voorzien van een goed juridisch advies. Uiteraard biedt de advocaat voor intellectueel eigendom u ook ondersteuning bij een eventuele juridische zaak. 

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op