Wilt u uw merk beschermen overeenkomstig het merkrecht tegen schending, registreer uw merk en schakel bij schending een advocaat voor intellectueel eigendoms merkrecht in. U wilt als ondernemer namelijk dat uw belangen goed behartigd zijn aangaande het merk, aangezien het merk u als ondernemer omzet en winst geeft. U weet als geen ander dat er kapers op de kust liggen en dus registreert u snel uw merk bij het BBIE, zodat u gedurende een periode van tien jaar volop van bescherming van uw merk kunt genieten. Een merk is een samenstelling van een reeks van eigenschappen waarmee uw onderneming het merk een onderscheidend karakter geeft. Dit werkt dan ook als een stukje van herkenning voor consumenten terwijl zij de boodschappen aan het doen zijn. Bescherm ook uw merk belangen middels de advocaat voor merkrecht.

Merkrecht eigenschappen

Een merk wordt opgebouwd middels de samenstelling van verschillende eigenschappen. Over elk van die eigenschappen kunt u een registratie doen bij het BBIE. Het totaal van al die eigenschappen vormt dan het eigenlijke merk welke u als ondernemer voert bij uw productlijn. De eigenschappen die een merk vormen kunnen bestaan uit schrijfwijze, een bepaald beeld, vorm of kleur samenstelling, maar ook het imago, de verkoop melodie en geur kunnen een belangrijke rol spelen. De combinatie van deze kenmerkende eigenschappen maakt dat u een specifiek niet met een ander te vergelijken merk heeft. Om dit merk te beschermen conform het merkrecht legt u het merk bij het BBIE vast.

Onderscheidend vermogen

Om een teken voor een merk of combinatie van eigenschappen te kunnen gebruiken voor uw merk dient het een sterk onderscheidend vermogen te hebben. Dit betekent dat uw merk niet op dat van een ander product of onderneming lijkt. Deponeert u het merk bij het BBIE dan wordt eveneens gecontroleerd of het merk niet aanstootgevend is en aan de openbare orde voldoet. Heeft het merk een sterk onderscheidend vermogen dan geeft het merkrecht ook meer bescherming aan de merkhouder. Grote auto fabrikanten of bier producenten kunnen daarbij als voorbeeld aangehaald worden. Om ook uw merkrecht te verkrijgen deponeert u een merk met onderscheidend vermogen bij het BBIE.

Merkrecht voor PR

Omdat u als onderneming een onderscheidend merk draagt heeft u over dat merk dan ook het alleen recht aangezien u het merk bij het BBIE heeft geregistreerd. U gebruikt namelijk het merk om uw productlijn of uw gehele onderneming te promoten. De consument weet dan bij een specifiek merk dat de geleverde kwaliteit zonder twijfel goed is. Het kan echter voorkomen dat een andere producent met een vergelijkbaar merk op de markt komt, waardoor uw markt aandeel daalt danwel dat uw product met een mindere kwaliteits product wordt geassocieerd. In beide gevallen derft u omzet en inkomen waardoor u schade lijdt. Omdat uw merk eerder is geregistreerd kunt u conform het merkrecht uw gelijk halen bij de schender van uw merk.

Schending merkrecht

Merkt u dat door toedoen van een concurrent of een derde partij uw merk wordt benadeeld dan staat u volgens het merkrecht volledig in uw recht om uw gelijk te halen. Door de inschakeling van de merkrecht advocaat kunt u stappen ondernemen. Omdat u een langdurige en dure rechtszaak wilt voorkomen kunt u trachten om via een mediator een minnelijke schikking te verkrijgen ter compensatie van de omzet en winst derving. Wordt hier niet positief op gereageerd dan kunt u tezamen met de merkrecht advocaat juridische vervolg stappen ondernemen om zo genoegdoening te verkrijgen. Dit kan potentieel betekenen dat de merkrecht schender van de markt wordt gehaald. Om ook uw merk te beschermen schakelt u de merkrecht advocaat in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op