Bescherm uw omzet door bij schending van uw merk uw recht te halen middels de advocaat voor het merkenrecht. Om binnen de Benelux een product met een specifiek merk op de markt te brengen dient u het merk met het merkenrecht te beschermen. Dit doet u via het BBIE waarmee u bij goedkeuring van het merk tien jaar bescherming heeft tegen derden. Middels uw merk wordt een productlijn verkocht waarmee u omzet en winst draait. U doet er dan ook altijd goed aan om uw onderscheidende merk te beschermen tegen concurrenten. U kunt uw merk effectief beschermen door het merken Benelux te verkrijgen middels registratie bij het BBIE.

Bescherming door registratie BBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom beschermt gedeponeerde merken. Uitgangspunt is dat het merk een onderscheidend vermogen heeft van andere reeds geregistreerde merken. Dit betekent dat de combinatie van verschillende eigenschappen moet leiden tot een uniek maar kenmerkend merk. Is het merk goedgekeurd dan heeft u over het merk tien jaar het merkenrecht verkregen. Daarmee kunt u optreden tegen schenders van het merkenrecht. Het is echter wel zo dat u als ondernemer zelf moet signaleren of er een merken schender actief is, zodat u daartegen kunt optreden. Let wel dat u het merk na de tien jaar looptijd zelf verlengd aangezien het merk niet stilzwijgend wordt verlengd.

Merkenrecht bij vergelijkbare producten

Het kan zijn dat een concurrent met een merk op de markt komt waar ook het product vergelijkend is. Dit betekent dus dat de concurrent doelbewust een deel van uw verdiende marktaandeel tracht weg te kapen. Het merkenrecht staat dan ook compleet aan uw zijde aangezien het auteursrecht voor merkenrecht voorschrijft dat uw merk niet zonder toestemming mag worden gekopieerd en verspreid. Ook wordt uw omzet en dus winst kleiner omdat de concurrent met een vergelijkbaar merk actief is in uw afzetmarkt. Middels de advocaat voor intellectueel eigendom kunt u dan ook in dergelijke omstandigheden actief optreden door het schendende merk van de markt af te halen.

Merkenrecht bij vergelijkbare merken

U heeft een product welke u verkoopt onder een specifiek merk. Nu komt een derde partij met een niet gerelateerd product op de markt, echter het merk is zeer vergelijkend. Merken zijn een herkenningspunt voor consumenten en de consument neemt eerder een merk waarvan de consument weet dat het kwalitatief goed is. Heeft de consument dan slechte ervaringen met het schendende merk, dan reflecteert dat ook op uw merk. Juist vanwege de gelijkenis van de twee merken. U kunt dan ook optreden tegen de merk schendende partij door uw merkenrecht te halen via juridische stappen. Haal uw merkenrecht via de advocaat voor intellectueel eigendom door juridische stappen tegen de schendende partij te nemen.

Advocaat IE voor merkenrecht

Om uw gelijk te halen wanneer uw merkenrecht wordt geschonden dient u adequate juridische assistentie te hebben. U kunt namelijk enerzijds middels een juridische IE mediator een schade vergoeding af dingen voor ieder door de schendende partij verkocht product, zodat uw schade geneutraliseerd wordt. Is het echter zo dat de schade voor u te groot is om uw markt aandeel te kunnen behouden, dan wordt het tijd om wegens uw merkenrecht rechtelijke stappen te ondernemen, waarmee u tracht het schendende merk van de markt te krijgen. Zodoende kunt u met de advocaat voor intellectueel eigendom uw belangen beschermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op