Merkenrecht advocaat | Uw belang staat voorop bij onze advocaten

Schakel voor een merk registratie een merkenrecht advocaat in. Een product of dienst onderscheidt zich van andere producten of diensten door daaraan een merk te koppelen. Klanten of consumenten hebben met een merk een punt van herkenning. Toch dient u als ondernemer uw teken en merk bij een product of dienst wel te registeren, anders bestaat de mogelijk voor een concurrent om met uw zaken aan de wandel te gaan. Zodra u uw merk heeft geregistreerd bij het BBIE dan heeft u een beschermingsduur van tien jaar welke continu kan worden verlengd. Let wel dat het verlengen niet stilzwijgend is en dat u op tijd de verlengingsaanvraag de deur uit doet. Wilt u ook een nieuw product op de markt brengen met zijn eigen merkteken, schakel dan een merkenrecht advocaat in.

Typen merken

Bij een merk kunnen verschillende eigenschappen onderscheiden worden en dus kan op elke eigenschap eveneens een registratie worden aangevraagd. U kunt aan de volgende merk eigenschappen denken:

  • Woordmerk: een special schrijfwijze of lettertype kunnen typerend voor een merk zijn;
  • Beeld-, vorm- en kleurmerken: het uiterlijk van een merk is vaak het eerste herkenningsmethode voor de consument;
  • Klank-, geurmerken en imago’s:
  • Combinatie van verschillende merkvormen: vaak wordt voor een enkel merk een typische combinatie als merk de wereld ingebracht waaraan de consument direct een heldere herkenning bij heeft.

 

Teken als merk

Voorwaarde voor het gebruik van een teken of logo is dat het een onderscheidend vermogen moet bezitten. Toch mag ook niet ieder teken gebruikt worden, aangezien onjuiste associaties gemaakt kunnen worden. Dit houdt in dat een dienst of product met een teken duidelijk herkenbaar van een specifieke onderneming afkomstig is. Daarbij geldt uiteraard het volgende: “des te sterker het onderscheidend vermogen van het merk of teken des te meer bescherming de merkhouder heeft”. Denk daarbij aan de onmiskenbare merken van grote cola of bier leveranciers, wat dan ook betekent dat dergelijk grote merken praktisch onaantastbaar zijn voor eventuele concurrenten.

Enig recht op teken

Het merkenrecht geeft een bepaalde onderneming het recht om voor een speciaal product of dienst een specifiek enig teken te dragen of te voeren. Het teken of merk van het product of dienst is namelijk een deel van de verkoopstrategie van de onderneming waaraan uiteraard ook een bepaalde Public Relations aan gekoppeld is. Dit houdt in dat de ondernemer de bevoegdheid heeft om het merk te gebruiken ter ondersteuning en onderscheiding van de bij de onderneming afkomstige producten en diensten. Indien u uw merk heeft geregistreerd bij het BBIE en een andere onderneming gebruikt een zeer vergelijkbaar teken, dan kunt u veelal succesvol verzet bieden tegen het gebruik van dat teken door de andere onderneming. Schakel daartoe een advocaat merkenrecht in.

Weigering merkteken

Heeft u een geschikte merkteken voor uw product bedacht dan kunt u deze deponeren bij het BBIE. Het BBIE staat voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het teken dient een goed onderscheidend vermogen hebben. Wordt hieraan niet voldaan of het is beschrijvenderwijs, of druist in tegen goede zeden of misleidend danwel in strijd met openbare orde dan kan de deponering van het teken als merk worden geweigerd. Het kan echter zijn dat het teken gelijkenis vertoont aan een ouder geregistreerd merk van een ander, dan wordt de deponering echter niet geweigerd. Het waken voor gelijkenis in een merk is niet de taak van het BBIE, echter de taak van de ondernemer zelf. Deponeert u dan ook een gelijkende merk kan dit betekenen dat u het merkenrecht van de merkenrechthouder schendt.

Merkenbescherming

U als ondernemer dient zelf waakzaam te zijn op het gebruik van mogelijk een vergelijkbare teken door een product of naam concurrent. Het kan namelijk zijn dat u een goed verkopend hoog kwalitatief product heeft met een helder teken als merk. U heeft verschillende producten met dit specifieke merk op de markt gebracht. Een andere producent met een geheel ander product komt op de markt echter met een zeer gelijkende teken als merk. Het product is echter van mindere kwaliteit en dat straalt negatief af op uw goedlopende productlijn. Wegens de gelijkenis kunt u dan ook “veelal met succes” in verzet gaan tegen het nieuwere merk door mogelijk dit teken of merk te verbieden. Wilt u dan ook weten hoe uw merk kunt beschermen schakel dan een merkenrecht advocaat in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op