Invloed van het merkenrecht

Producten worden op de markt gebracht onder een bepaald merk. Daartoe is het merkenrecht van toepassing indien men winstdoelstellingen heeft. Andere ondernemingen of concurrenten mogen een geregistreerd merk niet zomaar gebruiken. Vermeerdering om daaruit winst te halen zonder toestemming van de auteur is binnen het merkenrecht verboden. Dit wordt ook wel het copyright binnen het auteursrecht genoemd. Wat houdt het merkenrecht in wat hoe wordt dit vastgelegd?

Wanneer van toepassing?

Indien er producten op de markt worden gebracht om winsten daaruit te halen dient het merk geregistreerd te worden. In dat geval is het merkenrecht van toepassing waarbij het merk voldoende onderscheidend moet zijn ten opzichte van andere producten of merken. Voor nieuwe producten dient dus te worden bedacht hoe het er concreet uitziet. Het moet er anders uitzien dan andere merken en mag daarbij geen gelijkenis vertonen. Dit geldt zowel voor aanverwante en vreemde productgroepen.

Waar registreren?

Om bescherming binnen het merkenrecht te verkrijgen dient het merk concreet geregistreerd te worden. Daartoe kunnen ondernemers terecht bij het bureau voor intellectueel eigendom. Een bedachte vorm, teken of merk is uniek en daarom valt het onder het intellectueel eigendom. Het is een automatisch alleenrecht echter indien men er winst als bedrijf uit wil halen moet het worden vastgelegd. Daartoe is het BBIE in het leven geroepen. Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het moet voldoende onderscheidend vermogen bezitten;
  • het mag niet aanstootgevend zijn;
  • het mag de openbare orde niet verstoren.

Wordt hieraan voldaan dan kan men het merk bij het merk laten vastleggen.

Auteursrecht zelf beschermen

Ondanks het feit dat men het merk heeft laten registreren moet de onderneming zelf in de gaten houden of er merk schendende producten op de markt komen. Het bedrijf moet dus zelf oplettend zijn om daarop te reageren. Men heeft het merkenrecht verkregen door de registratie echter bij een schending moet men zelf daarop reageren door stappen te ondernemen. Dergelijke stappen kunt u goed doen door een advocaat voor intellectueel eigendom in de arm te nemen.

Opgelopen schade

Indien een derde met een vergelijkbaar merk op de markt komt dan kan hierdoor schade ontstaan door winstderving. Dit wordt veroorzaakt door:

  • het concurrerende product valt binnen dezelfde productgroep en heeft een vergelijkbaar merk. Dit zorgt ervoor dat marktaandeel wordt overgenomen door inbreuk op het merk;
  • een niet verwant product draagt een vergelijkbaar merk. De consument verwacht een bepaald kwaliteitsniveau daarbij echter dat product valt tegen. Dit reflecteert negatief op de omzet van het eigen merk.

Recht halen bij schending

Indien het merk aantoonbaar is geschonden kan compensatie worden bedongen. Daartoe kan bemiddeling worden ingeschakeld maar men kan ook gerechtelijke stappen ondernemen. Bemiddeling heeft tot doel om afspraken te maken aangaande het toestaan van het schendende merk onder compenserende voorwaarden. De gang via de rechter heeft altijd tot doel om het schendende merk van de markt te weren en winst compensatie tegemoet te zien. In beide gevallen kan de advocaat voor intellectueel eigendom je goed van dienst zijn om jouw belangen binnen het merkenrecht optimaal te behartigen. Daarmee kun je het marktaandeel en dus je omzet met winst van andere merken beschermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op