Wat houdt intellectueel eigendomsrecht in?

Mensen die iets bedenken zoals een kunstwerk of boekwerk hebben daarover het intellectueel eigendomsrecht. Zijn mogen namelijk als enige besluiten nemen aangaande de bestemming van een werk. Wordt het gepubliceerd door vermeerdering of blijft het een privé bezit. Dat houdt in dat het intellectueel eigendom een toestemmingsverplichting heeft bij vermeerdering en publicatie. Wat betekent het intellectueel eigendomsrecht indien men iets geeft bedacht en wat kan men daarmee bereiken?

Beslisrecht door copyright

Indien er sprake is van intellectueel eigendom dan valt het werk binnen het auteursrecht. In dat geval heeft de bedenker het kopieerrecht ook wel het copyright genoemd. Behoudens de bedenker zelf mag niemand iets van het werk gebruiken indien daartoe geen toestemming is gevraagd. Dit houdt in dat de drager van het intellectueel eigendomsrecht het beslisrecht heeft over de te nemen stappen. Het copyright is een waardevol recht en dient altijd te worden gerespecteerd. Indien desondanks men er van wil profiteren zonder toestemming dan kan het recht worden gehaald.

Bescherming tegen schending

Intellectueel eigendomsrecht geeft bescherming voor ieder bedacht werk. Toch dient voor die bescherming voor ondernemers een en ander geregistreerd te worden. Indien het intellectueel eigendomsrecht niet is geregistreerd dan kunnen concurrenten er zonder consequenties mee aan de slag gaan zodat zij daarvan winsten kunnen behalen. Uiteraard wil geen enkel bedrijf dat en dus dienen de intellectueel eigendomsrechten zo snel als mogelijk vastgelegd te worden. Voldoende onderscheidende merken en logo’s worden bij het BBIE geregistreerd. Voor ideeën en producten worden patenten verkregen welke in het Nationaal Octrooiregister staan vermeld. Zodoende weet iedereen welk idee of merk op welk moment is geregistreerd. Daarbij geldt dat de oudste registratie over het algemeen de sterkste argumenten heeft om het gelijk bij schending te halen.

Recht om compensatie te verkrijgen

Indien men het intellectueel eigendomsrecht wil gebruiken dan dient daar toestemming toe worden verleend veelal in combinatie met een financiële compensatie. Indien het zonder toestemming wordt gedaan dan kan uiteraard daartegen worden opgetreden. Men kan niet ongestraft van het intellectueel eigendomsrecht van een ander gebruik maken. Dit kan leiden tot een bemiddeling of tot het laten compenseren van de schade. Daarnaast kan juridisch worden bedongen dat de schendende partij van de markt moet en winsten moeten worden gedeeld. Zodoende heeft de bedenker van het intellectueel eigendom altijd het recht op genoegdoening bij schending.

Inschakeling advocaat voor belangen behartiging

Het intellectueel eigendom spreidt zich uiteen van teksten en boeken tot films of productlijnen. Men mag niet zomaar het intellectueel eigendom schenden. Bedrijven kunnen daartoe preventief advocaten inzetten om de belangen optimaal te beschermen. Daarnaast is het noodzakelijk bij een geconstateerde schending dat direct adequaat wordt gereageerd op de situatie. Op die manier kan de concurrent worden gedwongen om tegemoet te komen in de eisen van de intellectueel eigendomsrecht eigenaar. De advocaat voor intellectueel eigendom kan je daarbij goed bijstaan.

Bemiddeling of rechtelijke gang bewandelen

Afhankelijk van de ernst van de situatie is het de vraag hoe er wordt gehandeld. Is het de publicatie van een kleine schending dan kan er een rectificatie volgen. Betreft het echter een grotere schending waarbij de belang nog beperkt zijn kan over worden gegaan tot een bemiddeling. Zijn echter de belangen zeer groot waarbij marktaandeel wordt afgepikt dan kan een juridische strijd noodzakelijk zijn. De advocaat voor intellectueel eigendomsrecht zal de belangen optimaal behartigen zodat de opbrengsten resulterend uit het intellectueel eigendom compleet voor de bedenker zijn. Laat je bijstaan door de advocaat voor intellectueel eigendomsrecht om jouw belangen goed voor elkaar te hebben.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op