IE-recht voor ideeën bescherming

Ondernemers en auteurs die iets unieks bedenken hebben daarover het kopie recht wegens het IE-recht. Dit is het intellectueel eigendom en geeft aan dat men zelf mag beslissen over een werk indien men het heeft bedacht. Door de inzet van de advocaat voor IE-recht kunnen de belangen preventief worden beschermd en kunnen rechten worden gehaald bij schending. Oftewel vermeerdering en verspreiding van het werk mag slechts gebeuren indien men toestemming van de auteur heeft verkregen. Wat betekent het IE-recht verder en hoe kan die toestemming worden verleend?

Alleenrecht om te kopiëren

Het IE-recht betekent dat alleen de houder daarvan beslist of een werk wordt gepubliceerd om daar winsten uit te verkrijgen. De bedenker van een product, technisch idee of geschrift is namelijk de eigenaar van het werk en daar mogen anderen niet zomaar gebruik van maken. Het houdt in dat men toestemming van de auteur moet hebben om zo het werk te verspreiden. Men herkent het copyright veelal aan de aangeven C in combinatie met de termijn waarvoor het geldig is. Veelal is dat vanaf publicatiedatum tot heden. Let wel dat niemand het werk mag reproduceren zonder dat er toestemming is verleend.

Hoe kan men toestemming verlenen?

Om iets binnen het IE-recht te kunnen publiceren en vermeerderen moet daartoe de auteur of intellectueel eigendomshouder voor worden gevraagd. Dan kan gewoonlijk op twee manier zijnde:

  • de IE-rechten worden overgekocht. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van de publicatie rechten bij een film;
  • er wordt een licentie voor een bepaalde druk afgegeven. Daarmee kan een uitgever het werk verspreiden om er winsten uit te behalen.

Voor het verstrekken van de toestemming dient de auteur financieel te worden gecompenseerd. Daartoe wordt eenmalig, per oplage of per licentie een geldbedrag vergoed. Op die manier worden beide partijen er beter van.

IE-recht ondernemers

In tegenstelling tot privé auteurs waarbij men automatische bescherming geniet dient men als organisatie de belangen vast te leggen. Is er iets bedacht zoals een logo, merk of product idee dan dient het schriftelijk te worden vastgelegd. Daartoe kan men terecht bij het registratiebureau voor intellectueel eigendomsrecht voor tekens en merken. Voor product ideeën kan men terecht bij het octrooiregister. Via beide wegen heb je recht op tien jaar bescherming zodat je altijd je IE-recht kunt halen. Zorg er wel voor dat je oplet aangaande verlenging van je rechten.

Zelf IE-recht halen

In principe is registratie voldoende. Men moet als onderneming daarnaast altijd zelf oplettend zijn omtrent wat concurrenten op de markt brengen en of daarbij sprake is van schending van het IE-recht. Indien er namelijk een vergelijkbaar product of merk op de markt komt bestaat de kans dat men minder winst kan draaien. Het verlies kan groot zijn en daartoe dient opgetreden te worden. Via juridische stappen kan binnen het IE-recht financiële genoegdoening worden verkregen of kan de schendende partij van de markt worden gehaald.

IE-recht advocaat inschakelen

Indien de schendingen niet middels een juridische bemiddeling kunnen worden opgelost dienen er gerechtelijke stappen ondernomen te worden. Daartoe is het van belang om de IE-recht advocaat in te schakelen juist omdat deze is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Met de inzet van de IE-recht advocaat kun je de ondernemingsbelangen optimaal beschermen door adequaat op schendingen te reageren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op