Binnen de ICT is het intellectueel eigendom een belangrijk recht. Mensen die via Informatie- en Communicatie Technologie documenten, teksten en afbeeldingen verspreiden hebben het recht om daarover zelf besluiten te maken. Anderen mogen namelijk geen gebruik maken van de verstrekte informatie om daaruit winsten te halen. Dit valt namelijk onder het copyright van de auteur juist omdat de maker van het ICT werk de intellectuele eigendomsrechten heeft. Wordt het werk echter wel geschonden dan kan men daartegen optreden door bemiddeling of door de concrete inzet van de advocaat voor ICT recht.

Wat is ICT?

ICT vormen alle manieren om informatie over te dragen aan burgers via communicatie. In principe zijn daartoe alle mogelijke vormen van communicatie mogelijk zoals:

  • informatie media zoals de televisie of radio;
  • het uitgebreide wereldwijde internet, enzovoorts.

Omdat men ICT toepast om naamsbekendheid te verwerven en producten te verkopen zal men tekens en merken weergeven. Het vormt dan ook een belangrijke manier om met de consument oftewel de afzetmarkt te communiceren. Om te voorkomen dat anderen die auteursrechtelijke aspecten misbruiken kunnen die aspecten van het ondernemerschap worden vastgelegd. Informatie verstrekt door jouw onderneming kan dan niet worden gebruikt door andere partijen als daartoe geen toestemming toe is gegeven.

Copyright bescherming

Informatie dat een onderneming verspreid op de markt valt onder het copyright. Dit ICT recht betekent dat de houder van die rechten de informatie mag verspreiden. Zonder toestemming mogen anderen de verspreide info niet gebruiken om daar beter van te worden. Het ICT recht beschermt zodoende via het auteursrecht de belangen van de eigenaar. Daartoe wordt bescherming aangevraagd voor tekens bij het BBIE en voor ideeën bij het Octrooiregister. Daarmee kan tot op tien jaar ICT recht bescherming worden gerealiseerd.

Constatering schending

Indien men ongeacht de registratie een schending van het ICT recht constateert dan kan daar op worden gereageerd. Daartoe kan men juridische stappen ondernemen om compensatie te verkrijgen. Daartoe kan men:

  • bemiddelen via de advocaat;
  • de omstandigheid voor de rechter te laten verschijnen

Beide wegen bieden goede mogelijkheden om verhaal te halen bij de schendende partij. Afhankelijk van de risico’s en de invloed kan tussen beide worden gekozen. Bij grote risico’s of grote ondernemingen zal men veelal kiezen om het gelijk binnen het ICT recht bij de rechter te halen. Daarmee kan het schendende merkt van de markt worden geweerd waarnaast schade compensatie moet worden betaald.

Afzetmarkt in de gaten gehouden

Omdat men grote schade kan oplopen indien anderen van ICT recht profiteren is het van belang dat bedrijven daartoe de markt in de gaten houden. Wat doen anderen en wat brengen concurrenten op de markt. Welke ICT mogelijkheden worden daarbij toegepast en zijn die onderscheidend genoeg. Door concreet zelfstandig toezicht te houden kan men helderheid verkrijgen in de toestand van de markt zodat risico’s en gevaren kunnen worden opgemerkt. Daarmee kan concreet de afzet worden beschermd door oplettend te zijn.

Werkelijk stappen ondernemen

De belangen binnen de zakelijke markt kunnen groot zijn en schendingen van het ICT recht kunnen grote winst verliezen inhouden. Wordt er inbreuk gepleegd op het ICT recht dan dienen werkelijke stappen ondernomen te worden. De instanties waarbij het auteursrecht staat genoteerd treden namelijk niet op als toezichthouder. De onderneming die de ICT informatie verspreid moet er dus zelf aandacht aan besteden om zo de afzetmarkt af te schermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op