Betekenis van vereniging

Een vereniging heeft een immaterieel doel, net als een stichting. Een vereniging heeft ook leden. De reden waarvoor een vereniging opgericht kan worden is bijvoorbeeld een gezamenlijke interesse, zoals een bepaalde hobby. Deze gezamenlijke interesse mag in principe geen winst opleveren, wanneer dit wel het geval is, is de regel dat de winst niet uitgekeerd mag worden aan de leden van de vereniging maar dit moet gebruikt worden om het gezamenlijke doel van de vereniging mee te verrijken. 

Een vereniging heeft eens in de maand of in het halfjaar een vergadering, de zogenoemde ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere toekomstige plannen besproken en de afgelopen tijd geëvalueerd.

Regels die horen bij het verenigingsrecht zijn beschreven in het Burgerlijk Wetboek, te noemen artikel 2:26 t/m 2:52.

 

Vereniging en stichting, verschil en overeenkomsten

Een vereniging of een stichting, daar zitten enkele verschillen tussen, maar voor velen zijn deze verschillen niet bekend. Wij zullen er een aantal benoemen.

Zoals zojuist benoemd heeft een vereniging eens in de tijd een ledenvergadering. De personen die bij een vereniging zijn aangesloten worden leden genoemd. Bij een stichting is er geen sprake van leden, maar van betrokken personen. Er komt bij een stichting geen vergadering voor zoals bij een vereniging wel het geval is.

Een overeenkomst tussen een vereniging en een stichting is dat er niet gericht mag worden op het winst maken. Het kan wel voorkomen dat er onbewust winst is gemaakt, in dat geval moet deze winst gebruikt worden voor het verbeteren van het doel van de vereniging of een stichting.

 

Waarom vereniging oprichten?

Een vereniging kan worden opgericht voor diverse doeleinden. De leden van een vereniging zijn een bepaalde groep personen die hetzelfde belang behartigen. Bijvoorbeeld een bepaalde hobby, zoals een sport of een creatieve uiting. De leden van een vereniging zijn zeer betrokken bij het verenigingsdoel en hebben daar veel tijd voor over naast hun andere werkzaamheden in het dagelijks leven.

Het komt voor dat leden van een vereniging een bepaald bedrag aan contributie moeten betalen om bij de vereniging te mogen behoren. Deze contributie wordt gebruikt om het doel van de vereniging mee mogelijk te maken.

 

Vereniging oprichten, hoe werkt dat?

Wanneer je een vereniging wil oprichten zal je een bepaald stappenplan moeten doorlopen om alles volgens de regels te verrichten.

Vaak wordt er door een notaris een notariële akte opgesteld. Deze notariële akte wordt ook wel een oprichtingsakte genoemd. Ook moet de vereniging worden ingeschreven bij de KVK (Kamer Van Koophandel).

De oprichters van een vereniging, dit moeten minimaal twee personen zijn, hebben rechten en plichten en zijn daarvoor verantwoordelijk, evenals het vermogen wat opgebouwd wordt, maar ook de eventuele schulden.

Het kan ook voorkomen dat een vereniging wordt opgericht zonder daarbij een notariële akte, oftewel een oprichtingsakte, op te stellen. Dit wordt dan een informele vereniging genoemd. Een van de nadelen van een vereniging zonder oprichtingsakte is dat deze geen maximale rechtsbevoegdheid heeft en geen onroerende goederen in bezit mag krijgen. Er kan bijvoorbeeld geen gebouw voor alleen deze betreffende vereniging in eigendom komen.

 

Juridisch advies

Heeft u juridische vragen betreffende het verenigingsrecht? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat kan u een goed juridisch advies geven waarmee u verder kunt.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op