Betekenis van stichting

Een organisatie streeft niet naar winst en heeft geen commercieel doel, maar een zogenoemd immaterieel doel. Immaterieel betekent letterlijk “niet tastbaar” of “geestelijk”. Een stichting is bijvoorbeeld opgezet om een bepaalde kunstzinnigheid te uiten. Mensen komen bij elkaar omdat ze een gezamenlijke interesse hebben.

Een stichting streeft niet naar het maken van winst maar winst maken kan wel voorkomen. Het is daarbij wel de regel dat de winst niet uitgekeerd mag worden aan de personen van de betreffende stichting. De opbrengst moet worden gebruikt om het gezamenlijke doel van de stichting te bereiken.

Een stichting behoort tot het zogenoemde stichtingsrecht. De regels rondom het stichtingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, te noemen, artikel 2:285 t/m 2:304.

 

Stichtingen en verenigingen

Velen zullen denken dan een stichting hetzelfde is als een vereniging, maar dit is niet helemaal zo. Zowel een stichting als een vereniging heeft een immaterieel doel, dit is dus een overeenkomst. Ook hebben ze beiden niet het doel om winst te maken. Maar als er winst wordt gemaakt mag dit niet worden uitgekeerd aan de betrokken personen.

Maar er zijn wel wat verschillen tussen een stichting en een vereniging. Zo heeft een vereniging leden en bij een stichting mag dit niet zo genoemd worden, daar zijn het meer ‘betrokken personen” te noemen.

Een stichting én een vereniging hebben een bepaald bestuur nodig om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en te organiseren. In tegenstelling tot een stichting heeft een vereniging ledenvergaderingen. Een bijeenkomst op de vereniging waarbij de leden aanwezig zijn en bijvoorbeeld mee kunnen praten over bepaalde plannen.

 

Doel van een stichting

Een stichting wordt niet zomaar opgericht, maar hiervoor is een bepaald doel nodig.

Wij zullen nu een aantal doelen noemen waarvoor een stichting opgericht zou kunnen worden.

Zo kan een stichting ter liefdadigheid opgericht worden om bijvoorbeeld leuke middagen of koffieochtenden te organiseren voor ouderen. Maar ook als tussenstap tussen een onderneming en een concern kan een stichting opgericht worden, dit is dan als verbinding bedoeld. Dan is er ook nog te denken aan een stichting voor sociale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een pensioenfonds.

 

Stichting oprichten

Wat een stichting is hebben wij zojuist uitgelegd, maar hoe richt je nou een stichting op? Ook dat gaan wij uitleggen. Een stichting kan door één persoon worden opgericht, middels een notariële akte, ook wel een oprichtingsakte genoemd. In deze akte staan worden sowieso de volgende gegevens vastgelegd, de naam van de stichting, het doel van de stichting en op welke wijze bestuurders worden benoemd of kunnen worden ontslagen. In de naam van de stichting moet sowieso het woord “stichting” voorkomen. De stichting moet zich inschrijven bij de KVK (Kamer Van Koophandel).

Het opstellen van een oprichtingsakte wordt in de meest gevallen door een notaris verricht.

 

Juridisch advies

Wilt u een stichting oprichten of heeft u al een stichting en heeft u juridische hulp nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. Een goed juridisch advies en ondersteuning waar u mee verder komt.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op