Wat is het familierecht?

Het familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Het is een recht dat gericht is op rechten die gaan over bijvoorbeeld huwelijken, echtscheidingen en geboortes. In principe alles wat te maken heeft met familiebetrekkingen.
In het Burgerlijk Wetboek staat alle informatie met betrekking tot het familierecht. Familierecht wordt veelal samen genoemd met het personenrecht. Ook staan in dit gedeelte van het Burgerlijk Wetboek zaken beschreven zoals de rechten van het kind, deze rechten zijn opgenomen in het Internationale Verdrag. De familierechten staan beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal rechtsprocedures, dan kan gezegd worden dat ongeveer de helft daarvan gaan over het familierecht of het personenrecht. Rechtsprocedures met betrekking op het familierecht worden vaak in beslotenheid behandeld, dat maakt dat deze soort procedures onderscheidend zijn van andere soorten rechtsprocedures.
Wanneer er een uitspraak is geweest met betrekking tot het familierecht zal deze ook niet openbaar gemaakt worden.
Regelmatig worden er zaken gewijzigd als het gaat om het familierecht of het personenrecht.

Onderdelen familierecht


Het familierecht is onder te verdelen in diverse soorten rechten. Bijvoorbeeld leerplicht gerelateerde zaken maar ook alimentaties, echtscheidingen en hoe dan bijvoorbeeld het ouderschap geregeld is of het gebruik van de woning, alimentatie, de omgangsregeling of erkenning van het vaderschap, maar ook de ontkenning daarvan.
Ook wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden zijn onderdeel van het familierecht, net als een naamswijziging of hoe de inboedel verdeeld zal worden tussen partners, maar ook bijvoorbeeld tussen erfgenamen.
Het familierecht is zeer breed.

Juridisch advies

Onder het familierecht of personenrecht komen uiteenlopende problemen voor. Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de juridische procedure, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de advocaat voor intellectueel eigendom. Alle regels rondom het familierecht zijn bekend bij de advocaat voor intellectueel eigendom. Uiteraard kunt u ook met tal van andere juridische vragen bij de advocaat terecht. U krijgt de juiste informatie en ondersteuning zodat u verder kunt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op