Welke rechten heeft de consument


Wanneer je naar een winkel gaat en iets koopt of wanneer je via het internet in een webshop iets koopt dan wordt dit consumentenkoop genoemd. Zowel de koper als de verkoper, oftewel de consument en de verkoper hebben rechten en plichten wanneer er een overeenkomst tot stand komt vanwege een aankoop of verkoop.
Welke rechten en plichten dit zijn? Stel je koopt iets via een webshop of je staat aan de kassa, dan is je verplichting om, wanneer je hetgeen echt wil kopen, de prijs te betalen die het product kost. De verkoper is aan de consument verplicht om een goed werkend product te verkopen, dit wordt ook wel een deugdelijk product genoemd. Het recht van de consument is dus om een deugdelijk product te ontvangen en wanneer dit niet zo is dan mag hij of zij het product zonder problemen retourneren of ruilen binnen de gestelde garantietermijn, die overigens duidelijk aangegeven moet worden op de bon, wanneer er in een winkel gekocht wordt of in de garantievoorwaarden van de webshop.
Het aangeschafte product moet aan diverse eisen voldoen om als deugdelijk product te worden gezien. Bij normaal gebruik zou het product zijn werk goed moeten doen.
Wanneer een product het niet goed naar verwachting doet, kan aanspraak gemaakt worden op het garantierecht.

De voorwaarden


Wanneer je een product aanschaft wordt weleens verwezen naar de algemene voorwaarden. Dit wordt regelmatig aangekondigd met een teken, zoals een sterretje. Onderaan de pagina van een webshop of bij het product geleverd papier vindt je de algemene voorwaarden. Het kan ook zijn dat een webshop een aparte pagina heeft waarin alle voorwaarden zijn beschreven. Dit kan ook zijn bij een product gekocht in de winkel. Bijvoorbeeld door middel van een bijgeleverd boekje.
Voorwaarden moeten bekend zijn bij de consument. Dit is een recht van de consument en een plicht van de verkoper.

De verkoper is verplicht om in de algemene voorwaarden informatie te vermelden hoelang de garantie is. Maar ook beschrijven wanneer er ten aanzien van de betaling voorwaarden zijn. Ook wanneer de consument een klacht heeft moet hij weten hoe hij of zij contact met de verkoper kan opnemen. De klachtenprocedure moet dus bekend zijn.

De consument hoeft de algemene voorwaarden niet te lezen maar de verkoper moet de consument wel naar de voorwaarden verwijzen. Dat is de verplichting die de verkoper heeft. Dit mag niet na de aankoop geschieden. De verkoper dient voor of tijdens de aankoop van een product door de consument te verwijzen naar de algemene voorwaarden.
Wanneer de consument koopt via een webshop moet een vakje aangevinkt worden, daarmee verklaart de consument kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Ook al heeft de consument deze niet gelezen. De consument verklaart dat hij of zij er akkoord mee gaat. De algemene voorwaarden kunnen gelezen worden door op het woord te klikken waaronder een link zit naar de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden moeten door de consument opgeslagen of uitgeprint kunnen worden.

Juridisch advies


Heeft u vragen met betrekking tot het consumentenrecht, neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op