Wat is beslagrecht?


Beslagrecht is een recht die past in het strafrecht, maar ook in het civiel recht. Het geeft iemand recht om de beschikking te krijgen over het vermogen van iemand of iemand zijn eigendommen om vervolgens deze persoon te kunnen helpen met zijn schulden te verminderen. Beslagrecht wordt in sommige gevallen ook executierecht genoemd.

Ieder land heeft zijn eigen regels wanneer het gaat om rechten. Toch zijn de verschillen niet groot. We gaan het rechtenstelsel in Nederland bespreken met betrekking tot het beslagrecht.
Beslagrecht past in het civielrecht, maar wat is het civielrecht? Bij civielrecht kan er beslag gelegd worden op de spullen van iemand door iemand die het recht heeft om op iemand zijn spullen beslag te leggen. Alvorens er beslaglegging plaatsvindt heeft de persoon eerst een dagvaarding gekregen.

Beslaglegging binnen het civiel recht


Wanneer we kijken naar het civiel recht zijn daar twee soorten beslaglegging vastgelegd.
Allereerst het conservatoir beslag, dit wil zeggen dat er beslag wordt gelegd zonder dat er een uitspraak van een rechter is geweest. Het gaat hierbij om beslag op inkomen en vermogen.
Een voorzieningenrechter bemiddelt en bepaald een termijn voor de zaak, meestal zijn dit twee weken. Binnen deze twee weken is het de bedoeling dat de dagvaarding betekend wordt. Betekenen wil zeggen dat er een originele akte moet worden afgegeven door de deurwaarder.
Wanneer het een zaak betreft waarbij iemand beslag wil laten leggen op het inkomen van iemand anders, dan is het wel een vereiste dat de persoon gehoord wordt.

De tweede soort beslaglegging binnen het civiel recht is executoriaal beslag. Dit wil zeggen dat er beslag wordt gelegd nadat er een uitspraak is geweest van een rechter. Een deurwaarder van het gerechtshof zal het vonnis betekenen en zal eisen dat er aan het vonnis moet worden voldaan binnen een bepaald termijn. Meestal is dit een termijn van twee dagen. Wanneer niet aan deze eis wordt voldaan kan de deurwaarder over gaan op beslaglegging van het vermogen van deze persoon.

Soorten beslaglegging


Er zijn diverse soorten beslaglegging en elk soort beslag kent zijn eigen regels.
Zo kan er beslag worden gelegd op roerende en onroerende zaken. Wanneer we kijken naar roerende zaken zijn er bepaalde zaken waar geen beslag op kan worden gelegd, bijvoorbeeld materiaal wat voor iemand nodig is om zijn of haar beroep uit te oefenen, maar ook beddengoed of etenswaar voor minimaal een maand. De deurwaarder maakt een ronde door het huis en noteert op welke spullen beslag kan worden gelegd. Betaald de debiteur na het leggen van het beslag niet of onvoldoende dan kan er overgegaan worden op een executie verkoop.
Wanneer we kijken naar onroerende zaken wordt de beslaglegging anders genoemd, namelijk bureaubeslag. De deurwaarder laat de beslaglegging vastleggen bij het Kadaster. Ook de hypotheekhouder wordt op de hoogte gesteld van het bureaubeslag. Wanneer er een executie plaatsvindt, zal van de opbrengst hiervan de kosten van de notaris en deurwaarder afgetrokken. Wanneer er daarna nog opbrengst over is dan zal dit naar de schuldeiser gaan.

Juridisch advies

Heeft u juridische hulp nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat kan u voorzien van een goed juridisch advies waar u mee verder kunt of u ondersteunen in uw juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op