Wat is het arbeidsrecht?


Wanneer we gaan kijken naar het arbeidsrecht in Nederland dan zien we dat het arbeidsrecht het recht is tussen werknemers en werkgevers. Een werknemer werkt voor een werkgever in ruil voor een wekelijks- of maandelijks loon. Er is een contract getekend door zowel de werknemer als de werkgever, dit wordt een arbeidsovereenkomst genoemd.
Zodra je een arbeidsovereenkomst getekend hebt, heb je arbeidsrechten. Maar ook wanneer je via een uitzendbureau werkt bij een bedrijf heb je te maken met arbeidsrecht. Het arbeidscontract loopt dan via het uitzendbureau. Wanneer je een arbeidscontract hebt lopen via het uitzendbureau dan wordt dit ook wel een uitzendovereenkomst genoemd.

Arbeidsrecht rechten en plichten


Het arbeidsrecht staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek, om precies te zijn in het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 610.
In het arbeidsrecht staan onderwerpen beschreven waarop het recht gericht is. Zo staan er bijvoorbeeld regels in waaraan een proeftijd moet voldoen, maar ook wat de rechten en plichten zijn van een werknemer en een werkgever. De plicht van de werkgever is dat hij de werknemer moet uitbetalen voor de diensten die hij geleverd heeft. Wanneer de werknemer ziek is geldt ook een termijn van doorbetaling tijdens deze periode. Wanneer een werknemer langdurig ziek is geweest heeft de werkgever een verplichting om de werknemer weer te laten re-integreren in het bedrijf.
Afspraken die gemaakt zijn omtrent een arbeidscontract staan ook in het arbeidsrecht beschreven. Daarnaast is ook de lengte van vrije dagen voor diverse situaties vastgelegd in het arbeidsrecht.
Het kan voorkomen dat het arbeidscontract van iemand wordt beïndigd, deze beslissing kan om diverse redenen gemaakt worden, door de werkgever maar ook door de werknemer. De procedures die hiervoor gelden staan opgesteld in het arbeidsrecht. Ook de stappen die een werkgever of werknemer kan zetten staan beschreven.

Soortgelijke Wetten


Naast het arbeidsrecht bestaan er nog andere soortgelijke wetten die te maken hebben met arbeid. Zo is er een wet die zicht speciaal richt op de werktijden, de zogenoemde Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet zorgt ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. De wet bewaakt de rusttijden tijdens het werk en de arbeidstijden. Op deze manier wordt ook het welzijn van de werknemer bevorderd.

En een wet die zich richt op hoe de omstandigheden in een bedrijf zijn en welke voorzieningen er zijn geregeld, dit staan beschreven in de arbeidsomstandighedenwet. Net als de Arbeidstijdenwet zorgt de arbeidsomstandighedenwet ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken zodat ongevallen op het werk en ziek worden door het werk, bijvoorbeeld door werkdruk zoveel mogelijk voorkomen kan worden

Juridisch advies


Heeft u juridisch advies nodig rondom het arbeidsrecht? Een conflict waar u niet meer uit kunt komen? Neem dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat kan u helpen bij uw juridische vragen en u bijstaan tijdens een juridische procedure.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op