Wat is het goederenrecht?

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, samen met het verbintenissenrecht. Goederenrecht heeft betrekking tot het bezitten van goederen, het eigendom. Daarnaast heeft goederenrecht ook betrekking op het zeggenschap over de goederen welke in eigendom zijn. 
Eerder werd het goederenrecht ook wel het zakenrecht genoemd.


Wanneer is een goed eigendom?

Alle goederen die een persoon kan bezitten vallen onder het goederenrecht, zoals een kast, bank, scooter, fiets, etc.
Een persoon heeft het goederenrecht zodra hij voor het goed betaald heeft. 

Hier volgt een voorbeeld;
Persoon X gaat naar de winkel en gaat daar een laptop kopen. Persoon X staat in de rij voor de kassa om de laptop te gaan betalen. Op dit moment behoort de laptop nog niet tot de goederen in eigendom van persoon X. Persoon X is aan de beurt bij de kassa en gaat per pin betalen. De transactie is voltooid. Op dit moment is de laptop een goed geworden van persoon X. Het behoort tot zijn goederen en de laptop is eigendom geworden van persoon X. Dit is te bewijzen aan het bankafschrift, maar ook aan de kassabon en in veel gevallen het bijbehorend document voor de garantie van het aangeschafte apparaat, de laptop.


Register- en niet-registergoederen

Het goederenrecht omvat meer dan tastbare goederen of zoals het net als voorbeeld genoemde eigendom van een laptop.

Registergoederen worden ook wel onroerende zaken genoemd. Registergoederen, oftewel onroerende zaken kunnen niet van hun plaats verschoven worden. Voorbeelden van registergoederen zijn gebouwen die vast op de grond staan, dus geen verplaatsbare gebouwen die bijvoorbeeld als noodwoning worden gebruik. Een ander voorbeeld zijn bomen, deze kunnen niet al duwende verplaatst worden. Ook grond is een registergoed. Het water in een vijver en de vissen die erin zwemmen kunnen ook tot onroerende zaken worden gerekend.

Niet-registergoederen worden ook wel roerende zaken genoemd. Niet-registergoederen, oftewel roerende zaken kunnen wel van hun plaats verschoven worden. Voorbeelden van niet-registergoederen zijn auto’s, een fiets, meubilair en plantenbakken. Alles wat te verplaatsen is valt onder roerende zaken en zijn dus ook niet-registergoederen.

Er zijn echter twee uitzonderingen bekend die wel onder registergoederen vallen maar daarnaast in plaats van de bijbehorende onroerende zaken, tot de roerende zaken behoren. Dit zijn vliegtuigen, maar ook schepen die meer dan twintig duizend kilo (20 ton) of meer wegen.

Hulp van advocaat?

Vragen of adviezen nodig? Neem contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u helpen met uiteenlopende zaken en goede adviezen geven.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op