Eisen voor onrechtmatige daad

In het Burgerlijk Wetboek staan de eisen beschreven voor onrechtmatige daad. Hierin staat beschreven dat wanneer iemand volgens een ander een onrechtmatige daad heeft gepleegd hij of zij verplicht is om de schade te vergoeden die een ander heeft geleden ten gevolge van deze onrechtmatige daad.

Eisen onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad mag zo genoemd worden wanneer hij voldoet aan 5 eisen, te noemen schade, toerekenbaarheid, relativiteit, onrechtmatigheid en oorzakelijkheid.
We zullen nu deze 5 eisen bespreken.
Allereerst schade. Wanneer er schade is veroorzaakt is er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Het kan hier gaan om schade, zoals immateriƫle schade en vermogensschade.
Dan toerekenbaarheid. Er moet een dader zijn voor de onrechtmatige daad. Er is sprake van toerekenbaarheid wanneer de dader ook daadwerkelijk schuld heeft aan de onrechtmatige daad. Wanneer het echter gaat om een onrechtmatige gedraging van de dader wordt dit een fout genoemd.
Vervolgens relativiteit. Het relatieve gedeelte van de onrechtmatige daad door de dader moet zijn geschreven ter bescherming van het belang wat geschonden is.
Onrechtmatigheid. Wanneer we kijken naar onrechtmatigheid wordt er onderscheid gemaakt tussen drie handelingen. Te noemen het nalaten in strijd met een ongeschreven recht, een doen of nalaten in strijd met een plicht welke wettelijk is vastgelegd of wanneer er een inbreuk gemaakt wordt op een recht. Echter niet elke inbreuk levert een onrechtmatige daad op, soms zal hinder moeten worden toegestaan. Dit hangt af van hoe lang de hinder al duurt of hoe hinderlijk het is, ook wordt gekeken onder welke omstandigheden dit is gebeurd.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Neemt u dan contact op met de advocaat voor intellectueel eigendom. De advocaat voor intellectueel eigendom kan u voorzien van een goed juridisch advies waarmee u verder kunt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op