Bescherming intellectueel eigendom | Weet u wat uw rechten zijn?

Nationaal en internationaal worden de exclusieve rechten beschermd van de bedenker van een idee(ën) voorkomend uit de menselijke geest, oftewel bescherming van het intellectueel eigendom (IE). Het intellectueel eigendom is dan ook van toepassing op vele vakgebieden van auteurs, schilders tot ondernemerschap waarbij producten en logo’s beschermd moeten worden. Doet u dat niet dan loopt u het gevaar dat een concurrent met een vergelijkbaar idee, product, logo, naam of dienst op de markt komt waarmee uw winst minder wordt wegens inkomensderving. Bent u dan ook benadeeld door een concurrent schakel dan een advocaat intellectueel eigendom in. Vooraf kunt u tevens uw product, dienst, naam of logo eveneens beschermen door uw productnaam, logo enzovoort binnen de Benelux of Europa te laten registeren. Daarmee voorkomt u veel ellende, zondermeer wanneer u een onderneming voert waarbij u afhankelijk van uw afzetgebied bent om winst te kunnen genereren.

Typen intellectueel eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht strekt zich uit in vele gebieden.

  • Auteursrecht: u heeft automatisch recht op het auteurschap indien u iets origineels bedenkt op het gebied van schrijven, tekenen, schilderen (portretrecht), modellenrecht;
  • Octrooirecht: u heeft een nieuw revolutionair product bedacht dat een zogeheten gat in de markt vult. Voordat u dit product op de markt kunt brengen dient u zo spoedig als mogelijk het octrooirecht over uw product aan te vragen om te voorkomen dat andere concurrenten uw product trachten “in te pikken”;
  • Naam- en logorecht: uw onderneming en/ of product heeft een specifieke naam of logo waarmee u succesvol een winstgevend hoog kwalitatief product afzet. Komt een andere producent met een vergelijkbare naam of logo dan profiteert deze van uw naam en kwaliteit. Het kan ook anders om werken dat het product van de concurrent van dermate slechte kwaliteit is dat dit uw naam te grabbel gooit. U derft dus inkomen wegens slechte concurrentie producten en er treedt dus schade op. Om dit te voorkomen dient u uw naam en logo te registeren ten behoeve van bescherming conform het merkenrecht;
  • Handelsnaamrecht: elke onderneming met een winstoogmerk presenteert zich met een specifieke naam, ook wel handelsnaam genoemd. Om te voorkomen dat verwarring optreedt worden handelsnamen beschermd conform de Handelsnaamwet;
  • Kwekersrecht: het kwekersrecht is een alleenrecht voor het gebruik van een bepaald zaad en vermeerderingsmateriaal voor planten en gewassen. Onder strikte voorwaarden kan door de houder van het kwekersrecht aan anderen een kwekerslicentie verlenen. De kweker moet er zelf op toezien dat van het kwekersrecht geen misbruik wordt gemaakt;
  • Chipsrecht: de eigenaar van het chipsrecht mag deze technologie alleen gebruiken.

Octrooi-, naam-, logo en handelsnaamrecht

Specifiek voor ondernemingen geldt dat men snel moet reageren wanneer bepaalde ontwikkelingen resulteren in een goed product. Een uitmuntend idee leidt tot een prachtig product of dienst waar echt een gat voor in de markt is. Product ideeën kunnen dan ook zeer veel kapitaal opleveren en dus is het van belang om het product of dienst als uw eigendom via het octrooirecht vast te leggen. Mochten daarna anderen uw product gebruiken dan heeft u elke keer recht op een provisie aandeel. Wilt u het product specifiek uw afzet product laten zijn dan kunt u optreden tegen kopieergedrag. Dit geldt eveneens voor uw productnaam, -logo en handelsnaam. Vergelijkbare namen en logo’s kunnen u namelijk schade toebrengen, en daarom dient u uw intellectuele eigendom bedrijfsmatig te registeren. Wilt u ook uw gedachtegoed beschermen, leg dan uw intellectueel eigendom vast.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op