Het verkrijgen van je auteursrecht

Het auteursrecht beschermt je eigen bedachte werk. Heb je een werk gemaakt of geschreven dan heb je daarover automatisch het auteursrecht. Toch dienen ondernemers hun auteursrechten concreet te beschermen. Daartoe kunnen zij een en ander laten registeren zodat anderen niet de mogelijkheid wordt gegeven om het auteursrecht te schenden. Welke aspecten spelen een belangrijke rol binnen het auteursrecht en waar moet men op letten?

Registratie of niet

Personen die in hun vrije tijd een boek schrijven of een kunstwerk maken hebben direct het alleenrecht om te beslissen over dat werk. Dit ligt echter anders indien ondernemingen een idee te gelde willen maken. Om de omzet, winst en afzetmarkt te beschermen tegen concurrenten is het noodzaak om het auteursrecht vast te leggen. Dat dient te gebeuren in de volgende omstandigheden: * patenten kunnen voor ideeën, technologische ontwikkelingen en nieuwe producten of diensten worden aangevraagd via een octrooibureau. Eenmaal aangevraagd staat het patent geregistreerd in het Nationaal Octrooi Register; * intellectueel eigendom kan worden geregistreerd voor merken, logo’s, vormen en tekens bij het Benelux Bureau voor intellectueel eigendom. Let wel dat het auteursrecht in beide gevallen voor tien jaar geregistreerd staat en niet stilzwijgend wordt verlengt. Het is dus noodzaak om tijdig een verlening aan te vragen voordat het verloopt.

Alle bedenksels vallen eronder

Het auteursrecht is opgesteld om bedenksels te beschermen tegen concurrenten. De auteur is namelijk diegene die erover beslist wat er met het idee wordt gedaan. De auteur is dus de feitelijke drager van het copyright behorende bij een idee. Zonder toestemming mag het niet worden vermeerderd. Oftewel het auteursrecht beschermt de belangen van de bedenker zodoende dat anderen er geen gebruik van kunnen maken.

Copyright door intellectueel eigendom

De bedenker van een werk vormt het intellectuele brein waaruit het is voortgekomen. Dat houdt in dat hij eveneens de eigenaar is van zijn eigen bedenksel en dat voorkomt dat anderen er gebruik van mogen maken. Het auteursrecht legt vast dat de bedenker zelf bepaalt of het wordt verspreid of niet. Wil iemand het werk vermeerderen om daaruit omzet te halen dan dient in eerste instantie de auteur om toestemming te worden gevraagd. Normaal wordt dit het copyright genoemd oftewel het kopieerrecht van de auteur.

Toestemming voor reproductie

Indien een derde partij het bedachte wil gebruiken voor vermeerdering dan is daar toestemming van de auteur voor nodig. Het auteursrecht geeft aan dat dit kan op voornamelijk de volgende twee methoden:

  • de auteursrechten kunnen compleet worden overgedragen doordat de auteur daartoe wordt uitgekocht. Denk aan de overdracht van filmrechten aan een zender of dvd verspreider;
  • er kan een licentie worden afgegeven welke goed is voor een bepaalde oplage. In dit geval wordt de auteur gecompenseerd voor een vooraf afgesproken bedrag per oplage. Let wel dat de licentie na iedere oplage opnieuw moet worden aangevraagd bij de auteur. Dit omdat de licentie veelal slechts beperkt is een bepaalde hoeveelheid.

Juridische assistentie

Is er een schending van het auteursrecht geconstateerd dan kan diegene met registratie daartegen optreden. Een schending betekent namelijk winstderving en dat is schadelijk voor de ondernemingsgroei en continuïteit. Daarom moet er opgetreden worden om de belangen te beschermen. Door advocaten voor intellectueel eigendom in te schakelen kan het recht zegevieren en de schendende partij van de markt worden gehaald. Zorg ervoor dat de bedrijfsdoelstellingen worden behaald door het auteursrecht concreet met juridische assistentie te beschermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op