Bescherming auteursrecht door inzet advocaat

Middels de inzet van de advocaat Utrecht voor intellectueel eigendom kunt u de ondernemings ideeën goed beschermen. Het intellectueel eigendom verkrijgt men altijd automatisch indien er iets wordt bedacht. Bent u echter als onderneming in Utrecht werkzaam? Dan dient u het werk of idee te beschermen door uw idee te deponeren. Een geregistreerd product of teken geeft u namelijk macht ten opzichte van partijen die het doelbewust trachten te schenden of te kopieren. Bescherm ook uw belangen door daartoe de advocaat voor auteursrecht in te schakelen. Daarmee kunt u preventief uw belangen beschermen maar ook bij schendingen uw juridisch gelijk halen. Waar dient u rekening mee te houden binnen het auteursrecht?

Aanleiding van registratie

U komt op de Utrechtse afzetmarkt met een nieuw merk of opereert onder een nieuwe bedrijfsnaam. Dat houdt in dat u een logo draagt zodat u met de afzetmarkt kunt communiceren. Het vormt een herken punt voor de klant omdat men uw kwaliteit waardeert. Daarnaast brengt u producten op de markt welke onder een bepaald merk worden gevoerd. Het is een teken specifiek voor dat product bedacht. Daarnaast kan het zijn dat het product een zeer speciaal product is welke slechts door uw onderneming wordt aangeboden. Al deze bedenksels vormen de basis van uw afzet waarmee uw onderneming omzet en winst draait. Bescherm uw winsten door uw originele ideeën en bedenksels te registreren door de advocaat voor intellectueel eigendom te Utrecht in te schakelen.

Hoe kunt u registreren?

Om uw belangen te registreren doe u er goed aan om eerste de advocaat Utrecht voor auteursrecht in te schakelen. De ideeën moeten op een goede manier worden vastgelegd zodoende dat het voor registratie kan worden gedeponeerd. Daartoe moet het merk, logo, product of idee voldoende onderscheidend vermogen bezitten en niet aanstootgevend zijn. Heeft u dat met de advocaat Utrecht afgecheckt dan kunt u het laten registreren bij het BBIE. Ook technische ideeën of product ontwikkelingen kunt u registeren. Daarvoor kunt u het patent aanvragen. Dit doet u bij een octrooibureau waarna het idee is vastgelegd binnen het Nationaal Octrooiregister.

Hoe beschermt u?

Heeft u eenmaal via de advocaat Utrecht het auteursrecht geregistreerd dan heeft u tien jaar bescherming. Toch moet u oplettend blijven. Derden kunnen namelijk onbewust of bewust een vergelijkbaar merk of product op de markt brengen waardoor uw afzet afneemt. Het betekent een verlies in winst en dat is schadelijk voor uw onderneming. Door de advocaat Utrecht in te schakelen kunt u uw gelijk halen juist omdat u staat geregistreerd. De oudste registratie geeft namelijk de meeste rechten. Is er echter een schending door u geconstateerd dan kunt u daartegen optreden door:

  • te bemiddelen zodat onderling tot een overeenkomst kan worden gekomen;
  • juridische stappen te zetten. Daarmee kan de schendende partij van de markt worden geweerd.

Door gebruik te maken van de advocaat Utrecht kunt u de belangen optimaal behartigen zodat u uw recht kunt halen. Neem contact op met de advocaat Utrecht zodat u uw belangen goed beschermt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op