Uw eigen intellectueel eigendomsrecht

Op het moment dat een nieuw idee ontspruit uit de menselijke geest dan liggen de exclusieve rechten conform het intellectueel eigendomsrecht bij de bedenker. U als schrijver, schilder of tekenaar heeft altijd onomstotelijk het intellectueel eigendomsrecht over uw bedenksels. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten, het opstarten van een nieuwe onderneming met een specifiek product teken of merk enzovoorts ligt dit anders, aangezien u het recht over dat teken of product eerst moet toe-eigenen door daartoe een registratie te doen. Heeft u een nieuw product of dienst ontwikkeld dan wordt het tijd om daarvoor een octrooi patent aan te vragen aangezien u namelijk de feitelijke eigenaar bent van het idee. Dit kunt u doen via een octrooibureau, waarnaast de advocaat voor intellectueel eigendom de feitelijke bescherming van uw intellectueel eigendom tot uitvoering brengt. Het kan tevens zijn dat u een nieuwe organisatie opstart met nieuwe producten waaraan een nieuw teken of merk is verbonden. U doet er verstandig aan om ook dit zo spoedig als mogelijk te laten registeren. Heeft u dan ook een advocaat voor intellectueel eigendom nodig bij uw zaken doen, neem dan contact met ons op.

Octrooiregistratie en –bescherming

U heeft een nieuw product of dienst ontwikkeld en het is een gat in de markt. Voordat u dan ook uw product of dienst wereldkundig maakt dient u uw product te registeren via het aanvragen van een octrooi over uw product of dienst. Gewoonlijk doet u dit via een octrooibureau. Wilt u vooraf inschatten of uw product werkelijk uniek is, dan kunt u een globale check doen op de site van het Octrooiregister van de Nederlandse overheid. Uiteraard kunt u het octrooi aanvragen voor een specifiek afzetgebied, Nederland, de Benelux of Europa. Is uw product dermate van groot belang dan kunt u overwegen een patent aan te vragen voor de wereld of specifieke afzet landen buiten Europa. Een octrooirechtspecialist behelst uw intellectueel eigendom te beschermen tegen kapers op de kust. Het is dan ook van belang om snel te handelen indien u uw product of dienst in eigen beheer winstgevend wilt maken. Zodoende kunt u via een octrooibureau uw octrooi registeren, onderzoeken, bewaken en onverhoopt tegen inbreuk voor u laten procederen. Een advocaat voor intellectueel eigendomsrecht staat u bij.

BBIE

Het BBIE ook wel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom genoemd registreert alle teken en merken behorend bij producten en diensten van ondernemingen. Indien u een geschikte en bij uw onderneming passende echter onderscheidend teken heeft bedacht kunt u het teken als merk deponeren bij het BBIE. Zodra dit teken is goedgekeurd heeft u over het teken of merk tien jaar bescherming tegen een nieuwer gelijkend teken of merk. Het BBIE heeft echter niet de taak om een merk te weigeren omdat deze teveel op een oudere reeds gedeponeerde teken of merk lijkt. Oplettendheid in deze ligt volledig bij de ondernemer zelf. Het kan namelijk zijn dat het gelijkende teken of merk geen negatieve invloed heeft en dus kunnen deze samen op de markt komen. Daartoe kunnen beide partijen mogelijk via een mediator advocaat IE tot een onderlinge oplossing komen danwel tot een schikking onderling. Mocht het niet komen tot een bevredigende oplossing dan kunt u als ondernemer trachten het nieuwe teken of merk te verbieden.

Adequate en snelle registratie

Er zijn verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht, echter niet iedere vorm wordt automatisch erkend. U dient daar een registratie voor te doen. Bij nieuwe producten dient u octrooirecht aan te vragen over het product of dienst waarnaast voor het merk en logo eveneens een registratie nodig is. Zonder octrooi patent of naam, teken of logo registratie staat u namelijk als ondernemer machteloos en kunnen derden of concurrenten zo met uw intellectueel eigendom aan de haal gaan. Dit dient u te allen tijde te voorkomen en dus dient u actief te reageren op de omstandigheden. Om verdere problemen in de toekomst met uw idee te voorkomen is het altijd verstandig om een advocaat intellectueel eigendomsrecht in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 76

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op